• Polska Federacja Rynku Nieruchomości
  • Bielsko-Częstpchowsko-Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
  • Koksztys S.A.
  • Open Finance
  • Śląskie Centrum Ubezpieczeń
  • KB Projekt - biuro projektowe
  • i inni...